ความจำเป็นของ แว่นตา นิรภัย พร้อมแนะนำวิธีการเลือกซื้อเหมาะ

ความจำเป็นของ แว่นตา นิรภัย พร้อมแนะนำวิธีการเลือกซื้อเหมาะ

            การสร้างความปลอดภัยขณะทำงานไม่ว่าจะเป็นงานด้านการก่อสร้าง งานช่างไฟฟ้า งานผลิตในโรงงานอุตสาหกรรมหรืออื่น ๆ มีความจำเป็นที่ผู้รับเหมา ผู้ดูแลรวมถึงคนงานจะต้องให้ความสำคัญในการเลือกอุปกรณ์เพื่อสร้างความปลอดภัยตามหลัก Safety First หรือความปลอดภัยต้องมาก่อน ซึ่งหลักการนี้เป็นเรื่องที่ไม่เพียงผู้ปฏิบัติงานต้องให้ความสำคัญ ด้านผู้ประกอบการเองก็ไม่ควรมองข้าม อย่างการใช้ แว่นตา นิรภัย อุปกรณ์เพื่อความปลอดภัยที่นิยมนำมาใช้เพื่อป้องกันดวงตาจากการปฏิบัติงานที่มีความเสี่ยงทำให้ได้รับอุบัติเหตุ จึงนับว่าเป็นอุปกรณ์ที่มีความจำเป็นอย่างมาก วันนี้หากว่าคุณกำลังสนใจอยากจะหาซื้อมาใช้เพื่อสร้างความปลอดภัยขณะทำงานช่างหรืองานที่มีความเสี่ยงที่จะก่อให้เกิดอันตรายต่อดวงตา เรามีสาระน่าสนใจเกี่ยวกับ แว่นตานิรภัย พร้อมแนะนำวิธีการเลือกซื้อเหมาะกับการใช้งานมาแนะนำ https://www.freepik.com/free-photo/circular-saw-carpenter-using-circular-saw-wood_21782486.htm#page=2&query=tradesman&position=3&from_view=search ความจำเป็นของ แว่นตา นิรภัย 3M กับอันตรายที่อาจเกิดขึ้นกับดวงตา                เมื่อพูดถึงอันตรายที่สามารถเกิดขึ้นได้ระหว่างปฏิบัติงาน อันตรายต่อดวงตานับว่ามีความสำคัญมากเพราะเกี่ยวข้องกับการมองเห็น ดังนั้นควรทำความเข้าใจก่อนว่าอันตรายที่อาจเกิดขึ้นกับดวงตามีอะไรบ้าง เพื่อพิจารณาว่าคุณอยู่ในกลุ่มเสี่ยงที่ต้องให้ความสำคัญกับการใช้แว่นนิรภัยหรือไม่ เช่น อันตรายที่เกิดจากการกระแทก เกิดจากการกระเด็นของเศษไม้ เศษเหล็ก โลหะ ที่มักจะเกิดขึ้นกับงานที่เกี่ยวกับการตัด เลื่อย การเชื่อม การเจาะไม้รวมถึงการยิงตะปูที่ระหว่างยิงตะปูนั้นอาจมีเศษวัสดุกระเด็นเข้าตาได้ อันตรายที่เกิดจากไอร้อนต่าง ๆ โดยเฉพาะคนที่ต้องทำงานด้านการหลอม งานหล่อและงานเชื่อม เพราะงานเหล่านี้จะต้องอาศัยอุปกรณ์ที่มีความร้อนสูง ไอร้อนเหล่านี้ส่งผลเสียต่อดวงตาได้ อันตรายจากฝุ่น ที่เกิดขึ้นในพื้นที่ปฏิบัติงาน ไม่ว่าจะเป็นงานปูน งานไม้ เหล่านี้เป็นงานที่ก่อให้เกิดฝุ่นทั้งสิ้น อันตรายที่เกิดจากรังสี ไม่ว่าจะเป็นรังสีอินฟราเรด แสงยูวี […]